ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αίτηση Προς Τον Δήμαρχο
Αίτηση Αντίγραφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Αίτηση Αντίγραφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
Αίτηση Αντίγραφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Αίτηση Αντίγραφου Ληξιαρχικής Πράξης Έκθεσης
Αίτηση Πιστοποιητικού Γέννησης
Αίτηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
Αίτηση Βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας
Αίτηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας
Γενική Αίτηση Πολεοδομίας
Αίτηση Για Βεβαίωση Χρήσης Γης
Αίτηση Για Βεβαίωση Όρων Δόμησης
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Ιδιοκτησίας
Αίτηση Έκδοσης Πράξης Επιβολής (όχι βεβαίωση)
Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Οικοδομικής Άδειας
Αίτηση Βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Μη Ηεκτροδοτούμενο Κτίσμα)
Αίτηση Βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ηλεκτροδοτούμενο Κτίσμα)
Αίτηση Βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ακίνητο Οικόπεδο)
(COVID 19) Αίτηση Χορήγησης Άδειας Πρόσθετου Κοινόχρηστου (Δημοτικού) Χώρου Ατελώς Σε Υφιστάμενη Παραχώρηση
(COVID 19) Αίτηση Χορήγησης Αναλογικής Έκπτωσης Έως 50% Επί Του Ετήσιου Τέλους Χρήσης Εγκεκριμένου Κοινόχρηστου (Δημοτικού) Χώρου
Αίτηση - Καταγγελία Παραβατικότητας